PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết chung
  • Nguyên nhân của mối quan hệ (THAM KHẢO)
  • Biểu hiện của mối quan hệ (THAM KHẢO)
  • Ý nghĩa của mối quan hệ (THAM KHẢO)
  • Ví dụ (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 2. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể - Cuộc sống không phải đơn giản là chỉ có một mình

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.882

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm quần thể sinh vật
+ Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Chưa có thông báo nào