PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết chung
  • Nguyên nhân của mối quan hệ (THAM KHẢO)
  • Biểu hiện của mối quan hệ (THAM KHẢO)
  • Ý nghĩa của mối quan hệ (THAM KHẢO)
  • Ví dụ (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 2. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể - Cuộc sống không phải đơn giản là chỉ có một mình

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.668

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm quần thể sinh vật
+ Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Chưa có thông báo nào