PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Dòng năng lượng trong HST và hiệu suất sinh thái
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 8. Sự trao đổi vật chất, dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái (Tiếp)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 1.434

Nội dung bài giảng:

+ Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
+ Hiệu suất sinh thái

Chưa có thông báo nào