PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Dòng năng lượng trong HST và hiệu suất sinh thái
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 8. Sự trao đổi vật chất, dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái (Tiếp)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 1.586

Nội dung bài giảng:

+ Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
+ Hiệu suất sinh thái

Chưa có thông báo nào