PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Ảnh hưởng của ánh sáng
  • Ảnh hưởng của nồng độ CO2, nước, nhiệt độ, các nguyên tố khoáng
  • Ứng dụng tăng năng suất cây trồng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 8: Những nhân tố ảnh hưởng và năng suất của nhà máy sản xuất chạy bằng ánh sáng (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 750

Nội dung bài giảng:

+ Ảnh hưởng của ánh sáng
+ Ảnh hưởng của nồng độ CO2, nước, nhiệt độ, các nguyên tố khoáng
+ Ứng dụng tăng năng suất cây trồng

Chưa có thông báo nào