PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm ứng động
  • Ứng động sinh trưởng
  • Ứng động không sinh trưởng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 11: Liệu cây có xấu hổ?

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 447

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm ứng động
+ Ứng động sinh trưởng
+ Ứng động không sinh trưởng

Chưa có thông báo nào