PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hooc môn kích thích auxin
  • Giberelin và Xitokinin
  • Axít Abxixic và etilen
  • Sự tương quan hoocmon thực vật
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 13: Thực vật dùng chất kích thích (THAM KHẢO)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 476

Nội dung bài giảng:

+ Hoocmon kích thích
+ Hoocmon ức chế
+ Sự tương quan hoocmon thực vật

Chưa có thông báo nào