PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hooc môn kích thích auxin
  • Giberelin và Xitokinin
  • Axít Abxixic và etilen
  • Sự tương quan hoocmon thực vật
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 13: Thực vật dùng chất kích thích (THAM KHẢO)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 412

Nội dung bài giảng:

+ Hoocmon kích thích
+ Hoocmon ức chế
+ Sự tương quan hoocmon thực vật

Chưa có thông báo nào