PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sinh sản vô tính
  • Sinh sản hữu tính
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 15: Duy trì nòi giống ở thực vật

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 554

Nội dung bài giảng:

+ Sinh sản vô tính
+ Sinh sản hữu tính

Chưa có thông báo nào