PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sinh sản vô tính
  • Sinh sản hữu tính
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 15: Duy trì nòi giống ở thực vật

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 466

Nội dung bài giảng:

+ Sinh sản vô tính
+ Sinh sản hữu tính

Chưa có thông báo nào