PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • I. Khái quát về tiêu hóa
  • II. Tiêu hóa ở động vật
    • Chưa có cơ quan tiêu hóa
    • Có túi tiêu hóa
    • Có ống tiêu hóa
  • So sánh đặc điểm tiêu hóa ở động vật ăn thực vật và ăn thịt
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 1: Nhà máy chế biến thức ăn của động vật (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.087

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về tiêu hóa
+ Tiêu hóa ở động vật
+ So sánh đặc điểm tiêu hóa ở động vật ăn thực vật và ăn thịt

Chưa có thông báo nào