PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • I. Khái quát về tiêu hóa
  • II. Tiêu hóa ở động vật
    • Chưa có cơ quan tiêu hóa
    • Có túi tiêu hóa
    • Có ống tiêu hóa
  • So sánh đặc điểm tiêu hóa ở động vật ăn thực vật và ăn thịt
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 1: Nhà máy chế biến thức ăn của động vật (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 976

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về tiêu hóa
+ Tiêu hóa ở động vật
+ So sánh đặc điểm tiêu hóa ở động vật ăn thực vật và ăn thịt

Chưa có thông báo nào