PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động của tim
  • Hoạt động của hệ mạch
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 4: Hệ thống bơm, ống dẫn và những con đập trên dòng sông máu (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 807

Nội dung bài giảng:

+ Hoạt động của tim
+ Hoạt động của hệ mạch

Chưa có thông báo nào