PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Nội môi, cân bằng nội môi, cơ chế đảm bảo sự cân bằng
  • Duy trì áp suất thẩm thấu
  • Duy trì pH nội môi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 5: Duy trì ổn định bên trong cơ thể: hệ thống không thể thiếu (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 647

Nội dung bài giảng:

+ Nội môi, cân bằng nội môi, cơ chế đảm bảo sự cân bằng
+ Duy trì áp suất thẩm thấu
+ Duy trì pH nội môi

Chưa có thông báo nào