PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Nội môi, cân bằng nội môi, cơ chế đảm bảo sự cân bằng
  • Duy trì áp suất thẩm thấu
  • Duy trì pH nội môi
Bài 5: Duy trì ổn định bên trong cơ thể: hệ thống không thể thiếu (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý) sẽ được mở vào ngày 12/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 5: Duy trì ổn định bên trong cơ thể: hệ thống không thể thiếu (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 372

Nội dung bài giảng:

+ Nội môi, cân bằng nội môi, cơ chế đảm bảo sự cân bằng
+ Duy trì áp suất thẩm thấu
+ Duy trì pH nội môi

Chưa có thông báo nào