PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm và phát triển không qua biến thái
  • Phát triển qua biến thái hoàn toàn
  • Biến thái không hoàn toàn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 9: Sự to xác và trưởng thành ở động vật

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 342

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm và phát triển không qua biến thái
+ Phát triển qua biến thái hoàn toàn
+ Biến thái không hoàn toàn

Chưa có thông báo nào