PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tác nhân bên trong
  • Tác nhân bên ngoài
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 10: Sự thúc đẩy từ bên trong và tác động từ bên ngoài đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 424

Nội dung bài giảng:

Những yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật
Chú ý: ở clip 1: thầy nói nhầm tác dụng của hoocmon juvenin: juvenin ức chế biến đổi sâu thành nhộng và bướm

Chưa có thông báo nào