PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Cơ chế điều hòa sinh tinh
  • Cơ chế điều hòa sinh trứng
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tinh, sinh trứng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 12: Điều hòa sinh sản: không phải cứ muốn đẻ là đẻ (THAM KHẢO)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 308

Nội dung bài giảng:

+ Cơ chế điều hòa sinh tinh
+ Cơ chế điều hòa sinh trứng
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tinh, sinh trứng

Chưa có thông báo nào