PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Cơ chế điều hòa sinh tinh
  • Cơ chế điều hòa sinh trứng
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tinh, sinh trứng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 12: Điều hòa sinh sản: không phải cứ muốn đẻ là đẻ (THAM KHẢO)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 350

Nội dung bài giảng:

+ Cơ chế điều hòa sinh tinh
+ Cơ chế điều hòa sinh trứng
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tinh, sinh trứng

Chưa có thông báo nào