PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • 1. Hiện tượng quang điện ngoài
 • 2. Định luật quang điện ngoài
 • 3. Giải thích
 • Dạng 1. Hiện tượng quang điện ngoài
  • Ví dụ 1-4
  • Ví dụ 5-7
 • Dạng 2: Ống phát tia X
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Bài 2: Hiện tượng quang điện ngoài sẽ được mở vào ngày 26/09/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 2: Hiện tượng quang điện ngoài

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 51.728

Nội dung bài học: Lí thuyết hiện tượng quang điện ngoài

Chưa có thông báo nào