PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dạng 1
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1-4
    • Ví dụ 5-7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 4: Mẫu nguyên tử Bohr P1

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 44.207

Nội dung bài học:

- Trạng thái dừng năng lượng
- Mẫu nguyên tử Bo
Lưu ý:
- Ví dụ 7, thầy tính viết nhầm giá trị của omega, phải là 3,3.10^14

Chưa có thông báo nào