PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dạng 1
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1-4
    • Ví dụ 5-7
Bài 4: Mẫu nguyên tử Bohr P1 sẽ được mở vào ngày 30/09/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 4: Mẫu nguyên tử Bohr P1

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 44.063

Nội dung bài học:

- Trạng thái dừng năng lượng
- Mẫu nguyên tử Bo
Lưu ý:
- Ví dụ 7, thầy tính viết nhầm giá trị của omega, phải là 3,3.10^14

Chưa có thông báo nào