PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 5a
  • Bai 5b
Bài 7. Sử dụng đạo hàm, tích phân để giải quyết bài toán có tính thực tiễn (P1) sẽ được mở vào ngày 28/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 7. Sử dụng đạo hàm, tích phân để giải quyết bài toán có tính thực tiễn (P1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 8.344

Chưa có thông báo nào