PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1
  • Dạng 2
  • Dạng 3
  • Dạng 4
  • Dạng 5
  • Dạng 6
  • Dạng 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 13.1. Bài tập giảm phân

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 2.780

Chưa có thông báo nào