PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập Dạng 1, Dạng 2
  • Bài tập Dạng 3, Dạng 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 10. (BT) Đột biến gen - Đời không phải lúc nào cũng êm ả (Tiếp)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 6.011

Trong bài này, các em sẽ được học về đột biến gen, đặc điểm của các loại đột biến gen và làm bài tập liên quan đến đột biến gen.

Các em chú ý, clip 3, ví dụ 1: đề trên bảng hơi nhầm chút, thầy sửa lại như sau: : Ở một sinh vật nhân sơ có đoạn đầu của gen cấu trúc có trình tự nucleotit trên mạch bổ sung là 5’..ATG-TXX-TAX-TAX-TXT-TAG-TXT-AGX-GXG-GTX-ATT.. 3’. Tác nhân đội biến làm cặp nucleotit 16 G – X tính từ đầu 3' của mạch này bị mất thì phân tử protein tương ứng được tổng hợp từ gen đột biến có số aa là bao nhiêu ?

Chưa có thông báo nào