Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 13: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC

Bài 28 : Tự hoàn thiện bản thân

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh những kiến thức cơ bản thuộc nội dung tự hoàn thiện bản thân

- Tự nhận thức
- Tự hoàn thiện
- Hoàn thiện như thế nào

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tự nhận thức
  • Tự hoàn thiện
  • Hoàn thiện như thế nào
X