PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các cấp độ của tổ chức sống
  • Các đặc trưng của tổ chức sống
  • Hệ thống phân loại các giới
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 10: SINH HỌC TẾ BÀO

Bài 1: Các cấp độ của tổ chức sống và phân chia giới sinh vật (Bài giảng tham khảo)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 67

Nội dung bài giảng:

+ Các cấp độ của tổ chức sống
+ Các đặc trưng của tổ chức sống
+ Hệ thống phân loại các giới

Chưa có thông báo nào