PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tế bào nhân sơ
    • Vi khuẩn
    • Nhuộm Gram
  • Tế bào nhân thực
    • Phần 1
    • Phần 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 10: SINH HỌC TẾ BÀO

Bài 3: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực (Bài giảng tham khảo)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 74

Nội dung bài giảng:

Chưa có thông báo nào