PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm VSV
  • Môi trường và dinh dưỡng
  • Các kiểu dinh dưỡng
  • Chuyển hóa năng lượng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 11: SINH HỌC VI SINH VẬT (CHUYÊN ĐỀ THAM KHẢO)

Bài 1: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 50

Chưa có thông báo nào