PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm sinh trưởng của VSV
  • Sinh trưởng của VSV trong môi trường nuôi cấy không liên tục
  • Sinh trưởng của VSV trong môi trường nuôi cấy liên tục
  • Các yếu tố hóa học ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV
  • Các yếu tố lí học ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 11: SINH HỌC VI SINH VẬT (CHUYÊN ĐỀ THAM KHẢO)

Bài 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 36

Chưa có thông báo nào