Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Sơ đồ và công thức đoạn mạch nối tiếp
  • 2) Vận dụng
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.391

Chưa có thông báo nào