Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 5: Bài tập vận dụng định luật Ôm

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.164

Chưa có thông báo nào