Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
  • 2) Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
  • 3) Vận dụng
  • 4) Bài tập
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.707

Chưa có thông báo nào