Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Giới thiệu
  • 2) Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
  • 3) Thí nghiệm kiểm tra
  • 4) Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.084

Chưa có thông báo nào