Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
  • 2) Điện trở suất - Công thức điện trở
  • 3) Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.076

Chưa có thông báo nào