Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Ôn tập
  • 2) Trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng
  • 3) Định luật Jun-len-xơ
  • 4) Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 14: Định luật Jun - Len-xơ

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.041

Chưa có thông báo nào