Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Tự kiểm tra
    • Câu 1-7
    • Câu 8-11
  • 2) Vận dụng
    • Câu 12-16
    • Câu 18-19
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 17: Ôn tập chương 1: Điện học

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 888

Chưa có thông báo nào