Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Từ phổ đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua
  • 2) Quy tắc nắm tay phải
  • 3) Vận dung
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 4: Từ tr­ường của ống dây có dòng điện chạy qua

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 939

Chưa có thông báo nào