Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện
  • 2) Chiều của lực từ quy tắc bàn tay phải
  • 3) bài tập ứng dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 6: Lực điện từ

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 860

Chưa có thông báo nào