Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 8: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 635

Chưa có thông báo nào