Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp
  • 2) Dùng nam châm để tạo ra dòng điện
  • 3) Hiện tượng cảm ứng điện từ, vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 9: Hiện tượng cảm ứng điện từ.

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 740

Chưa có thông báo nào