Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây
  • Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 621

Chưa có thông báo nào