Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Tác dụng của dòng điện xoay chiều
  • Tác dụng từ của dòng điện xoáy chiều
  • Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
  • Vận dụng
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 12: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 690

Chưa có thông báo nào