Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Cấu tạo
  • Biến đổi hiệu điện thế
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 14: Máy biến thế

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 913

Chưa có thông báo nào