Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • I. Đặc điểm thấu kính hội tụ
    • 1 Hình dạng
    • 2 Một số khái niệm tính chất
  • II. Đặc điểm của ảnh một vật qua thấu kính hội tụ
    • Th 1, 2
    • Th 3- 5
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Bài 2: Thấu kính hội tụ - Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 1.540

Lưu ý:

Ở trường hợp số 5, các bạn lưu ý, do ảnh A'B' là ảnh ảo nên các em sửa thành đường nét đứt.

Chưa có thông báo nào