Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Năng lượng
  • Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG IV: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Bài 1: Năng l­ượng và sự chuyển hoá năng l­ượng

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 316

Chưa có thông báo nào