Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Sự chuyển hóa
  • Định luật bảo toàn năng lượng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG IV: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Bài 2: Định luật bảo toàn năng l­ượng

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 307

Chưa có thông báo nào