Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, khối lượng mol
  • Thể tích
  • Bài 1, 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 16. Mol

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 3.307


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Mol
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào