Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Cách xác định thành phần phần trăm khối lượng
  • Cách xác định khối lượng của nguyên tố trong a (g) hỗn hợp
  • Bài 1, 2
  • Bài 3, 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 19. Tính theo công thức hóa học (tiết 1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 2.342

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:  Tính theo công thức hóa học.
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào