Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Cách tính khối lượng các chất tham gia phản ứng/ sản phẩm tạo thành sau phản ứng
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 21. Tính theo phương trình hóa học (tiết 1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.150

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:  Tính theo phương trình hóa học.
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào