Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Cách tính thể tích của chất tham gia phản ứng hoặc sản phẩm
  • Ví dụ
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học (tiết 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.805


Tóm tắt nội dung:
- Tiếp tục cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tính theo phương trình hóa học.
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào