Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Số dân
  • Gia tăng dân số
  • Cơ cấu dấn số
Nhấn để bật tiếng

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bài 2. Dân số và sự gia tăng dân số

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 107

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về dân số và sự gia tăng dân số :

- Số dân
- Gia tăng dân số
- Cơ cấu dấn số

Chưa có thông báo nào