Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Tự nhiên
  • Kinh tế xã hội
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bài 9: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 53

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu các nhân tốc ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta

Chưa có thông báo nào