Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Cơ cấu và vai trò
  • Tình hình phát triển và phân bố
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bài 11: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 27

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nhưng nội dung liên quan đến vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Chưa có thông báo nào