Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Thương mại
  • Du lịch
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bài 13: Thương mại và du lịch

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 56

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung ngành thương mại và du lịch

Chưa có thông báo nào