Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 19 : Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 30

Bài giảng tiếp tục giới thiệu cho học sinh những kiến thức về kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ

Chưa có thông báo nào