Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
  • II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
  • III. Đặc điểm dân cư và xã hội
  • Bài tập củng cố
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 20 : Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 18

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức về vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Chưa có thông báo nào