Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình phát triển kinh tế
  • Các trung tâm kinh tế
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 23 : Vùng Tây Nguyên (tiếp)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 14

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những thông tin về tình hình kinh tế và các trung tâm kinh tế của vùng Tây Nguyên.

Chưa có thông báo nào